+976 7500 3333 | xerox-sales@tavanbogd.com
 • Принтер лизинг

  Та манайхаас хүссэн принтерээ лизингийн үйлчилгээгээр авах боломжтой. Банк руу явж цагаа үрэх хэрэггүй.

Ysoft SafeQ

Оффисын хэрэгцээнд зориулсан Xerox Ysoft SafeQ Платформ-ийн шийдлүүд

 • Дурын байршлаас хэвлэх боломж
 • Зардлыг 30% хүртэл бууруулна
 • Баримт бичгийн аюулгүй байдлын хяналт сайжирна
 • Хэрэглээний төвшинг хэрэглэгч бүрээр хянана
 • Ажлын урсгалыг хялбарчлана
 • Мэдээллийг нууцална
 • Мэдээллийн бааз-с файл хайна
 • Устгагдсан файлыг нөхөн сэргээнэ