Лизингийн нөхцөл

Лизингээр тоног төхөөрөмж худалдах

ХААН БАНК, ХАС БАНК-ны лизингд хамрагадах боломжтой.

Мөн дараах материалыг бүрдүүлэн Таван Богд Менежмент ХХК-аас 2 сар, 3сар болон 4 сарын хугацаануудаас сонгон сард тэнцүү дүнгээр хувааж төлөх нөхцөлтэйгээр худалдан авч болно. /Сарын хүү 2%/

ААН бол

  • ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/
  • 2013 болон 2014 оны санхүүгийн бодит тайлан, банкаар баталгаажуулсан дансны хуулга
  • Гүйцэтгэх, ерөнхий захирлын иргэний цахим үнэмлэх /эх хувиар эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/
  • Гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэгний баталгаа
  • ААН – ийн товч танилцуулга

Иргэн бол

  • Иргэний цахим үнэмлэх /эх хувиар эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/
  • НДДэвтэр нотариатаар гэрчлүүлсэн /эх хувийн хамт сүүлийн сарууд баталгаажсан байх/
  • Ажлын газрын тодорхойлолт /сарын цалин болон ажилласан жил, албан тушаал тусгах/
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол орлого тодорхойлох баримтууд /хар дэвтэр, түрээсийн орлого, дансны хуулга банкнаас авах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бизнесийн товч танилцуулга гэх мэт/
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Бусад банк болон ББСБ – аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга, төлбөр төлсөн баримт
  • Зээл хүсэгчийн гарын үсэг