+976 7500 3333 | xerox-sales@tavanbogd.com

Мэдээ Мэдээлэл

01 сар 07

YSoft SafeQ 2 тест мэдээ

YSoft SafeQ® -гэдэг нь программ хангамжийн систем юм. Ихэнх тохиолдолд нэмэлт карт унших төхөөрөмжийн тусламжтайгаар ажилладаг бөгөөд энэ төхөөрөмж нь компани доторх хэвлэх, сканнердах, хувилах үйлдлүүдийг нууцлалын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг. SafeQ нь тухайн байгуулагын ажилчид, оюутан сур

Дэлгэрэнгүй...
11 сар 21

YSoft SafeQ®

YSoft SafeQ® -гэдэг нь программ хангамжийн систем юм. Ихэнх тохиолдолд нэмэлт карт унших төхөөрөмжийн тусламжтайгаар ажилладаг бөгөөд энэ төхөөрөмж нь компани доторх хэвлэх, сканнердах, хувилах үйлдлүүдийг нууцлалын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг. SafeQ нь тухайн байгуулагын ажилчид, оюутан сур

Дэлгэрэнгүй...