YSoft SafeQ®

YSoft SafeQ® -гэдэг нь программ хангамжийн систем юм. Ихэнх тохиолдолд нэмэлт карт унших төхөөрөмжийн тусламжтайгаар ажилладаг бөгөөд энэ төхөөрөмж нь компани доторх хэвлэх, сканнердах, хувилах үйлдлүүдийг нууцлалын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг.

SafeQ нь тухайн байгуулагын ажилчид, оюутан сурагчидын хүчинтэй ID картыг ашиглан ажиллана. SafeQ нь магнитан картын болон тусгайлсан PIN кодын тусламжтайгаар олон үйлдэл хийх боломжтой. Энэ нь хэрэглэгчидэд олон үйлдэлт төхөөрөмжийг ашиглах хялбар замыг нээж өгөх ба санхүү бүртгэлтэй холбоотой статисик мэдээлэл өгдөгөөрөө давуу талтай юм.
SafeQ нь серверийн асуудал шийддэг ба хэрэглэгчидийг таних үйлдлийн тусламжтайгаар олон үйлдэлт төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах юм.